top of page

OKR Discovery

Leer wat OKR precies inhoudt, wat het met de organisatie doet en of het een goede fit is met uw bedrijf:

De OKR-methodologie wint gestaag aan populariteit. De succesverhalen zijn alom bekend en refereren aan snel groeiende en innovatieve bedrijven zoals Google, LinkedIn, Twitter, Zalando en Uber. Als leidinggevende zal u een bewuste keuze moeten (gaan) maken of u binnen uw bedrijf eveneens OKRs gaat invoeren. Maar of de introductie van OKRs inderdaad de juiste beslissing is hangt af van de specifieke omstandigheden van uw organisatie. En ook de wijze waarop u OKRs implementeert, de reikwijdte en de timing dienen afgestemd te zijn op de behoeften en mogelijkheden binnen uw bedrijf.

Een volledige, organisatie-brede invoering van OKRs is transformatief. Hoewel de essentie van OKRs makkelijk te begrijpen is, gaat het hier uiteindelijk over het introduceren van een nieuw performance management framework. Via onze Executive Sessies helpen we u op weg om met de juiste kennis en inzichten de voor uw organisatie passende keuzes te maken.

Inhoud van de sessies:

Nadat we de belangrijkste facetten en de krachte en effectiviteit de OKR-methodiek hebben besproken relateren we OKR aan andere doelrealisatie-methodes zoals, KPIs, Balanced Scorecard, Management by Objectives, Lean, Agility en OGSM. Daarna gaan we dieper in op de impact die het werken met OKRs heeft op zowel de werkvloer als de directiekamer. U raakt bekend met het ritme rondom de OKR cyclus, de input en tijd die van medewerkers en leidinggevenden wordt gevraagd, en de mate van transparantie die wordt gecreëerd en de daarbij horende verantwoordelijkheden. We bespreken de verschillende gradaties en snelheden van het implementeren van OKR. In het laatste deel gaan we dieper in op de vereisten voor de start van een succesvolle OKR implementatie. Tenslotte doen we een korte self-assessment waarmee u een eerste, goede indruk krijgt van de mate waarin OKR voor uw organisatie van waarde kan zijn en of uw organisatie klaar is om met OKRs te gaan werken.

Tijdens de Executive Sessie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

  • De belangrijkste facetten van de OKR-methodiek en de kracht en effectiviteit van het werken met OKRs

  • De relatie tussen OKR and andere doelrealisatie-methodes  KPIs, Balanced Scorecard, Management by Objectives, Lean, Agility en OGSM

  • De impact van het werken met OKRs op de werkvloer en de directiekamer

    •  Het ritme rondom de OKR cyclus, de input en tijd die van medewerkers en leidinggevenden wordt gevraagd, en de mate van transparantie die wordt gecreëerd en de daarbij horende verantwoordelijkheden

  • De verschillende gradaties en snelheden van het implementeren van OKR

  • De vereisten voor de start van een succesvolle OKR implementatie

  • Een korte self-assessment waarmee u een eerste, goede indruk krijgt van de mate waarin OKR voor uw organisatie van waarde kan zijn en of uw organisatie klaar is om met OKRs te gaan werken

bottom of page