top of page

OKR Reboot

Vallen de effecten van OKR op de organisatie tegen of wil je de mogelijkheden bekijken om de effectiviteit van OKRs verhogen?

Het introduceren en werken met OKRs heeft veel impact op de organisatie. En hoewel de methodiek eenvoudig is kan het in de uitvoering flink haperen. Het daadwerkelijke effect van OKR op de performance van de organisatie valt soms dan ook tegen. Maar ook in het geval dat OKR zichtbaar en tastbaar tot resultaten leidt is het verstandig om actief te zoeken naar mogelijkheden om de effectiviteit van OKRs te verhogen voor nog meer impact.

Een frisse blik van een ervaren en deskundige buitenstaander kan daarom van grote waarde zijn. Via onze OKR Healthcheck & Reboot krijgt u feedback ten aanzien van uw huidige OKR performance en geven wij u praktisch inzicht in de wijze waarop het OKR framework binnen uw organisatie (nog) succesvoller ingezet kan worden.

 

OKR Healthcheck & Reboot

Met een gedegen systematiek brengen wij uw huidige OKR framework in kaart. Hierbij nemen we een breed perspectief en kijken we o.a. naar de volgende aspecten:

  • de gehanteerde wijze van implementatie en (verdere) uitrol

  • kwaliteit van de geformuleerd Objectives en  Key Results

  • de gehanteerde OKR cyclus

  • de mate van focus en alignment

  • het commitment en kennisniveau t.a.v. OKR binnen de organisatie

  • de communicatie rondom OKR

U krijgt van ons een beknopt en heldere report-out met onze bevindingen en aanbevelingen.  

 

Hoe wordt de OKR Healthcheck & Reboot gedaan?

Allereerst reviewen wij offsite uw huidige OKR framework. Daarna zullen we onsite interviews afnemen. De totale tijdsbesteding houden we beperkt en zal naar gelang de afgestemde scope 4 tot 6 mandagen bedragen.

bottom of page